Samenkomst

Iedere zondagmorgen om 10.00 uur komen we als gemeente bij elkaar. We beginnen de dienst met een tijd van lofprijzing en aanbidding. We richten ons hart op God en brengen door onze liederen Hem eer. Vaak is in dit gedeelte van de dienst ruimte voor een bemoediging of getuigenis of persoonlijk gebed.
Rond 10:30 gaan de kinderen van de basisschool naar hun eigen samenkomst. Voor de allerkleinsten is er creche, indien gewenst de gehele dienst. Na het zingen openen we de bijbel en staan we stil bij wat God ons te zeggen heeft door Zijn Woord. Naast een aantal sprekers uit de eigen gemeente, worden sprekers uit andere gemeenten hiervoor uitgenodigd
We besluiten de morgen met het drinken van een kop koffie waarin er ruimte is voor een stukje persoonlijke ontmoeting. Na de dienst is er een mogelijkheid dat we met u bidden voor welke situatie dan ook. Ook kunt u een kijkje nemen bij onze boekentafel (verkoop) en kunt u de bibliotheek bezoeken.