Pastoraat

Als mensen kunnen we in zoveel buitengewone situaties terechtkomen dat we er alleen niet meer uit komen en hulp nodig hebben. Als gemeente willen we elkaar helpen door middel van pastoraat. We nemen de bijbel als uitgangspunt en gids in onze gesprekken. Samen kijken we wat God ons toevertrouwd voor onze gevoelens, gedrag, gedachten en gewoonten.
De bijbel geeft voor elk (pastoraal) probleem een richtlijn. Wij mogen in het geloof grote dingen van Hem verwachten. Als het pastorale team ervan overtuigd raakt dat bepaalde problemen niet op de juiste manier aan te kunnen dan zullen ze altijd doorverwijzen naar professionele hulpverleners.