Met elkaar

De gemeente is een middel van God om Zijn doel te bereiken (Efe. 3:10). Allereerst gaat het erom dat we met elkaar God verheerlijken door de manier waarop wij aanbidden, met elkaar zijn woord bestuderen en met elkaar omgaan. God is heilig en dat moet de gemeente ook zijn. We stellen ons onder Zijn gezag en de leiding van de Heilige Geest. Ons oude leven, onze zonden, structuren, eigen inzichten die dit in de weg staan, moeten worden opgeruimd. Als we op deze wijze met elkaar God vereren, dan ervaren we ook Zijn zegen in ons leven. We groeien op in het geloof door elkaar op te bouwen. Die zegen mogen we dan weer uitdelen door er te zijn voor degenen die Hem niet kennen.