Met elkaar

Kinderen

kinderen 0-4
De jongste kinderen uit onze gemeente komen zondags samen in de creche, een plek waarin ze, indien gewenst, al vanaf het begin van de dienst welkom zijn. Onder leiding van enkele volwassenen en tieners mogen ze hier heerlijk met elkaar spelen en knutselen en de warmte van het gezin ervaren.

kinderen 4-12
Tijdens de zondagse samenkomst zijn de kinderen het eerste deel in de dienst aanwezig. Ze hebben daarin ook een plaats van betekenis. Als gezin kunt u God grootmaken door te zingen tot eer van Hem. Meestal wordt er een kinderlied gezongen. Dit lied is door de kinderen zelf opgegeven. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst:

  • groep Benjamin met de basisschoolgroepen 1,2
  • groep David met de basisschoolgroepen 3,4
  • groep Daniel met de basisschoolgroepen 5,6
  • groep Gideon met de basisschoolgroepen 7,8
  • groep Simson voor kinderen die gast zijn bij Aan de Hand

Een belangrijk onderdeel van het zondagschoolprogramma is het onderwijs. Om te zorgen dat kinderen een goed gevarieerd aanbod krijgen dat bij hun leeftijd past, is er een lijst van thema's opgesteld die bij elke groep aan bod komt. Hoe ouder ze worden hoe meer ze zelf gestimuleerd worden de bijbel te lezen. Vanaf groep Gideon ontvangt ieder kind zijn eigen bijbel.

Jongeren

Jeugd 12+
De 12-plussers komen op zondag-avond bij elkaar in ons jeugdhonk. Samen optrekken en plezier maken.
De avonden gebruiken we om de jeugd te helpen bij het maken van een keuze voor Jezus. We bespreken Bijbelse begrippen, bekijken maatschappelijke gebeurtenissen met een Bijbelse bril en maken praktische opdrachten aan de hand van Bijbelse thema's
Ieder seizoen start met een kamp om zo ook nieuwe 12-plussers te laten instromen.

Jeugd 15+

Bidstond

Iedere woensdagavond wordt er bidstond gehouden in 'ruimte in ons gebouw. De bidstond betekent niet alleen dingen vragen aan God. Samen danken en eren we Hem voor alles wat Hij doet in het leven van onze broeders en zusters en in onze gemeente. Uiteraard brengen we ook onze moeiten en verdriet in gebed. Ook bidden we voor specifieke zaken in de gemeente. In alle situaties van ons (gemeente)leven willen we het van Hem verwachten. Omdat hier persoonlijke dingen gedeeld worden, is de bidstond alleen voor leden van gemeente toegankelijk.

Bijbelstudie

Eens in de vier weken houden we op maandagavond Bijbelstudie in ons gebouw aan de grevelingenstraat. Een gemeente is altijd in beweging. Ieder jaar ligt de focus in het gemeenteleven net weer even anders. In de afgelopen jaren hebben we in de Bijbelstudies bijvoorbeeld stilgestaan bij de 'genadegaven van God' of 'onze positie als man/vrouw in Christus'. Zo laten we ons in de onderwerpen ook leiden door de vraag van dat moment. In het komende seizoen denken we na over gemeente-zijn en gemeente-stiching. De Bijbelstudies zijn voor iedereen gratis toegankelijk.

Kringen

De maandagavonden worden afgewisseld met huiskringen en Bijbelstudie. De verhouding is per maand drie keer huiskring en een keer Bijbelstudie. De huiskringen zijn kleine groepen mensen uit de regio. Op een huiskringavond is er ruimte om elkaar beter te leren kennen maar ook Bijbelstudie te doen, na te praten over de preek/Bijbelstudie enz. De kringen bepalen zelf de inhoud van de avonden. Ook is de huiskring de eerste plek van zorg voor elkaar.

Pastoraat

Als mensen kunnen we in zoveel buitengewone situaties terechtkomen dat we er alleen niet meer uit komen en hulp nodig hebben. Als gemeente willen we elkaar helpen door middel van pastoraat. We nemen de bijbel als uitgangspunt en gids in onze gesprekken. Samen kijken we wat God ons toevertrouwd voor onze gevoelens, gedrag, gedachten en gewoonten.
De bijbel geeft voor elk (pastoraal) probleem een richtlijn. Wij mogen in het geloof grote dingen van Hem verwachten. Als het pastorale team ervan overtuigd raakt dat bepaalde problemen niet op de juiste manier aan te kunnen dan zullen ze altijd doorverwijzen naar professionele hulpverleners.