Leiding

In de christengemeente geloven we in meervoudig leiderschap. De leiding van de gemeente berust niet bij één voorganger of predikant. In de gemeente worden oudsten en diakenen aangesteld, die samen onder de leiding van de Heilige Geest de leiding van de gemeente op zich nemen.

Op onderstaande afbeelding staan onze oudsten en diakenen van dit moment. Ze hebben ieder hun eigen taakveld en verantwoordingen. Zo zal niet iedereen overal van af weten maar met elkaar geven ze leiding. Diverse taakvelden zijn weer onderverdeeld in teamleiders en bijvoorbeeld kringleiders.

Met deze opbouw proberen we een structuur te krijgen en met elkaar gemeente te zijn.

Gemeente zijn is elkaar dienen.