Kinderen

kinderen 0-4
De jongste kinderen uit onze gemeente komen zondags samen in de creche, een plek waarin ze, indien gewenst, al vanaf het begin van de dienst welkom zijn. Onder leiding van enkele volwassenen en tieners mogen ze hier heerlijk met elkaar spelen en knutselen en de warmte van het gezin ervaren.

kinderen 4-12
Tijdens de zondagse samenkomst zijn de kinderen het eerste deel in de dienst aanwezig. Ze hebben daarin ook een plaats van betekenis. Als gezin kunt u God grootmaken door te zingen tot eer van Hem. Meestal wordt er een kinderlied gezongen. Dit lied is door de kinderen zelf opgegeven. Daarna gaan de kinderen naar hun eigen samenkomst:

  • groep Benjamin met de basisschoolgroepen 1,2
  • groep David met de basisschoolgroepen 3,4
  • groep Daniel met de basisschoolgroepen 5,6
  • groep Gideon met de basisschoolgroepen 7,8
  • groep Simson voor kinderen die gast zijn bij Aan de Hand

Een belangrijk onderdeel van het zondagschoolprogramma is het onderwijs. Om te zorgen dat kinderen een goed gevarieerd aanbod krijgen dat bij hun leeftijd past, is er een lijst van thema's opgesteld die bij elke groep aan bod komt. Hoe ouder ze worden hoe meer ze zelf gestimuleerd worden de bijbel te lezen. Vanaf groep Gideon ontvangt ieder kind zijn eigen bijbel.