Gewoonten

Naast de samenkomsten en bijvoorbeeld praktische zorg voor elkaar hebben we gewoonten die we in opdracht van de Heer doen.

Pasgeborenen die voor het eerst in de dienst komen dragen we op. Jezus houdt van kleine kinderen en Hij wil Zijn zegen aan hun leven verbinden. In de dienst danken we voor het nieuwe leven dat God gegeven heeft bidden we om Zijn zegen over hun leven en van hun gezin.

Wanneer mensen tot het besef zijn gekomen dat ze Jezus nodig hebben in een relatie met God de Vader, worden ze uitgenodigd zich te laten dopen. Hiermee laten ze zien dat ze hun 'oude' leven achterlaten en opnieuw met God willen beginnen. De doop is de start van het discipelschap.

Jezus heeft voor ons geleden en heeft zijn leven gegeven. Hij bemoedigde in Zijn leven op aarde de mensen en genas ze. Vlak voor Zijn dood heeft hij het avondmaal ingesteld als blijvende herinnering aan zijn lijden en sterven maar ook aan de kracht en het leven dat Hij ons wil geven. Iedere eerste zondag van de maand vieren we samen avondmaal. Gasten, die zich ook een kind van de Heer weten, worden van harte uitgenodigd dit samen met ons te vieren.

God aanbidden we samen met onze stem en ons gebed. Daarnaast geven we ook uiting van onze dankbaarheid met onze financiele gaven. Iedere maand, tijdens de avondmaalsdienst, collecteren we voor een zendingsproject. Eens per twee maanden houden we een themacollecten, welke verbonden wordt aan een van de onderdelen van het gemeenteleven, bijv. jeugd of aanbidding.

God wil een relatie met ons. Communiceren/praten is een essentiele pijler hierin. Jezus heeft het mogelijk gemaakt dat we direct met God kunnen praten/bidden. In ons gebed vragen en danken we we God voor allerlei dingen die in ons persoonlijke of gemeenteleven spelen.